Koi

30% Off
Koi
30% Off
Koi
Koi
Koi

Artist Unknown

$192.50 $275.00
Add to Wishlist

"Koi" painted canvas 

Painted area: 15.25" x 11"

Canvas Size: 22" x 17.75"

Mesh Count: 13